Denný režim je prispôsobený veku a individuálnym psychickým a fyzickým potrebám a možnostiam detí.
 
Čas podávania stravy:
08.40 h. Raňajky
11.20 h. Obed
14.30 h. Olovrant
 
 
Rámcový denný režim:
 
06.45 – 08.15
príchod detí do detského centra, voľné hranie sa

08.15 – 08.30 
ranné cvičenie (staršie deti)

08.30 – 08.40  
spoločná hygiena (rozvoj hygienických návykov – použitie nočníka, toalety, umytie rúk)

08.40 – 09.10  
raňajky

09.10 – 09.45   
spoločné výchovné aktivity a krúžková činnosť – podľa veku a možnosti detí
   pohybová, rozumová, estetická, jazyková a literárna, hudobná, pracovná, výtvarná výchova a podobne
– najmenšie deti dopoludňajší spánok (09.10 – 10.15 h.)

09.45 – 11.15   
pobyt a hry vonku

11.15 – 11.20 
spoločná hygiena – umytie rúk

11.20 – 11.50  
obed

11.50 – 12.00  
spoločná hygiena pred poobedným odpočinkom

12.00 – 14.30   
poobedný odpočinok
– najmenšie deti (ktoré spali doobeda) – hry a výchovné aktivity 12.00 – 13.00 h.,

13.00 – 14.30 
poobedný spánok, po spánku hygiena – rozvoj hygienických návykov dieťaťa

14.30 – 15.00    
olovrant

po 15.00      
voľné hranie sa (v lete von), záujmové aktivity – krúžky, a postupný odchod detí domov