● Poskytujeme starostlivosť o deti v prevádzke v Podlaviciach

   (Na Lúčkach 2)

● V prevádzkeh sa staráme o deti v priebehu celého roka, v pracovných dňoch v čase od 6.45 -  do 16.45 hod.

V prípade individuálnej dohody je možná aj opatera mimo uvedeného času.

● Poskytujeme celodennú, poldennú, prípadne (ak nám to umožňuje kapacita a dieťatko to zvláda) aj hodinovú starostlivosť.

● Deti prijímame počas celého roka, každá telefonicky vopred dohodnutá osobná návšteva je vítaná. 

● Kladieme dôraz na harmonický vývin dieťaťa, preto je pre nás veľmi dôležitá úzka spolupráca s rodičmi.
 
● V príjemnom, priestrannom prostredí plnom farieb, podnetných hračiek, vzduchu a slnečného svetla.

● Pri pobyte vonku využívame vlastnú záhradu s priestranným detským ihriskom.

● Deti máme rozdelené do dvoch oddelení, vybavených v súlade s individuálnymi potrebami a vekovou štruktúrou detí:
oddelenie mladších detí – „zelených jabĺčok“ – vo veku od 6 mesiacov do 2,5 roka
oddelenie starších detí –  „červených jabĺčok“ – vo veku od 2,5 roka do 4 rokov
● Každé oddelenie má vlastnú priestrannú herňu, spálňu, šatňu aj toalety.

● O naše „jabĺčka“ sa starajú skúsené „tety“ učiteľky a opatrovateľky, ktoré sa im venujú s veľkou láskou, citom a pozornosťou.

V stravovaní dodržiavame zásady správnej zdravej detskej výživy, s dôrazom na pitný režim detí, a denný prísun vitamínov vo forme čerstvého ovocia a zeleniny.

● V prípade, že umiestnite dieťa  v našom detskom centre, bude Vám naďalej vyplácaný rodičovský príspevok resp. príspevok na opatrovanie dieťaťa v  plnej  výške, po celú dobu nároku na jeho poberanie.
 
 
Sviatky, ktoré spolu oslavujeme a pravidelné spoločné podujatia:

● narodeniny a meniny detí – deti dostávajú od nás malé darčeky
● jesenné tvorivé dielne – deti v spolupráci s rodičmi tvoria ozdoby z plodov jesene
● sviatok sv. Mikuláša –  navštevuje nás sv. Mikuláš, ktorý nám rozdáva mikulášske balíčky
● vianočná besiedka – spoločné vianočné stretnutie s rodičmi, spojené s tradičným zdobením medovníkov
● fašiangový karneval – deti sú od rána oblečené v maskách a oslavujeme Fašiangy
● Veľká noc – deti si spolu s rodičmi a učiteľkami pripravujú vlastné veľkonočné ozdoby
● deň matiek – krátka besiedka s mamičkami pri príležitosti ich sviatku
● deň detí – športový deň, hry, občerstvenie – spolu s rodičmi
a mnohé ďalšie spoločné podujatia...