Pre záväzné prihlásenie dieťatka k Jonathanovi Pudingovi je potrebné - po predchádzajúcej dohode - vyplniť a podpísať prihlášku, dotazník, a všeobecné podmienky a spolu s ostatnými potrebnými dokumentmi ich doručiť do detského centra. Spolu s prihláškou potrebné zložiť nenávratné zápisné vo výške 50 EUR. V prípade, že prihlásené dieťa nenastúpi, zápisné sa nevracia.


Tlačivá na stiahnutie