●Mesačný paušálny poplatok mimo stravy je:
 
- 240,00 EUR pre deti do 3 rokov
       a
- 210,00 EUR pre deti nad 3 roky
 
●Príplatok za stravu 2,70 EUR za deň
 
  (raňajky 0,75 EUR, obed 1,20 EUR, olovrant 0,75 EUR)
 
●Pri skrátenom pobyte (len v niektoré, vopred dohodnuté a opakujúce sa dni v týždni), prípadne za poldenný, teda dopoludňajší pobyt je mesačný poplatok prepočítaný
●Pri poldenných pobytoch je rodič povinný vyzdvihnúť si dieťa do 12.00 hod.
●Ak dieťa navštevuje DC len na skrátený pobyt, nemá nárok na náhradu vymeškaných dní inými dňami v týždni
●Poplatok za nepravidelný, sporadický pobyt dieťaťa v DC je min. 15 EUR za deň (min. 5 hodín) mimo stravy. Takéto pobyty detí je nevyhnutné vopred dohodnúť.
●Za deti vo veku od 6 mesiacov do 1 roka účtujeme príplatok vo výške 10% k základnej cene.
●V základnom poplatku je zahrnuté: starostlivosť o dieťa počas bežnej prevádzkovej doby, jednorazové plienky, hygienické a toaletné potreby, podbradníky, uteráky, posteľná bielizeň, darček k meninám, narodeninám, na Mikuláša, a ku dňu detí, 1-2 krúžky týždenne (v rámci bežnej prevádzkovej doby detského centra) a niektoré výlety v rámci mesta. Uvedené sa nevzťahuje na deti, za ktoré je platené poplatkom podľa počtu dní.
●Za opatrovanie dieťaťa v priestoroch detského centra mimo bežnej prevádzkovej doby (večer, v noci, vo sviatok, prípadne cez víkend) je poplatok mimo stravy:
- večer v pracovných dňoch 5,00 EUR za každú aj začatú hodinu
- počas víkendov a sviatkov 7,00 EUR za každú aj začatú hodinu
- v noci 20,00 EUR za dieťa (pri počte 1-2 deti), 13,50 EUR za dieťa (pri počte 3-6 detí), 10,00 EUR za dieťa (pri počte 7 a viac detí)
●V prípade neprítomnosti dieťaťa v zariadení sa vráti len poplatok za stravu (ak je dieťa riadne a včas odhlásené), paušálny poplatok je nemenný.
●Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby upraviť poplatky, ktoré sú stanovené pre zabezpečenie chodu zariadenia, a to v závislosti od výšky inflácie a podľa finančných nárokov, na základe ktorých je možné viesť prevádzku.