Trieda zelených jabĺčok je trieda „jasličkárov“ vo veku od 6 mesiacov do 2,5 roka. Maximálna kapacita triedy je 18 detí, o ktoré sa s láskou starajú 3-4 tety opatrovateľky s pedagogickým prípadne zdravotníckym vzdelaním a bohatou praxou v odbore. Keďže vždy pripadá maximálne 5 detí na jednu opatrovateľku, venujeme sa im s veľkou pozornosťou a láskou a pri ich integrácii v kolektíve zohľadňujeme ich individuálne potreby. Detičky – zelené jabĺčka – si u nás osvoja najzákladnejšie pravidlá správania,  naučia  sa samostatne  obliekať, stolovať, používať nočník a neskôr toaletu, osvoja si základné pravidlá hygieny. Podporujeme ich intelektuálny vývoj, naučia sa deliť o hračky, zvládnu rôzne  riekanky, pesničky, pohybové hry, rozvíjame ich výtvarné cítenie a rozširujeme ich slovnú zásobu. Kŕmenie, prebaľovanie, prezliekanie, uspávanie, poláskanie – to je každodenná samozrejmosť a súčasť našej práce a nášho poslania. Ako doplnok našej výchovnej činnosti sme zaradili do pravidelného denného režimu krúžky – výtvarný, pohybový a hudobno-rytmický (v spolupráci s hudobnou školou Yamaha), ktoré vedú odborne zdatné lektorky. Okrem toho sa venujeme s deťmi – v rámci ich vekových možností - aj iným aktivitám – uvedené sú v časti „ďalšie aktivity“.