MAJITEĽKY

Andrea Antalová
0907 851 758

PREVÁDZKA

Adresa prevádzky - Podlavice:
Na Lúčkach 2
974 09 Banská Bystrica
Trieda zelených jabĺčok : +421915981585
Trieda červených jabĺčok : +421918323099