● Hipoterapia v spolupráci s detskou farmou Gazdáčik – pravidelné jazdenie na koníkoch v areáli nášho detského centra
● Návštevy (so staršími deťmi) dielne ľudových remesiel v ÚĽUV
● Návštevy soľnej jaskyne
● Návštevy bábkohercov-rozprávkárov v našom detskom centre
● Návštevy zubnej ambulancie
● Výlety do prírody – turistika
● Tematické spoločné výlety za poznaním
● Tvorivé dielne s rodičmi priamo v detskom centre
● A vďaka našej kreativite, v súlade s potrebami našich jabĺčok, mnoho iných zaujímavých aktivít ....